Λόγω των αυξανόμενων προκλήσεων στην αντιμετώπιση ιών και πανδημιών, η ομάδα του Kelyphos IDS μελέτησε επιστημονικά και με συστημική προσέγγιση , σχεδιάζοντας από μηδενική βάση, τους τρόπους με τους οποίους ένα σύνολο τεχνολογιών και καινοτόμου σχεδιασμού θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά την υψηλή μόλυνση από αερόλυμα σε εσωτερικούς χώρους. Το αποτέλεσμα είναι μια επιτυχημένη σειρά προϊόντων
τελευταίας τεχνολογίας, που ενσωματώνουν καινοτόμες αλλά και υπάρχουσες τεχνολογίες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.